A-Solution Stock Market Software


  ALTISSS cung cấp đầy đủ các giải pháp cho hệ thống của CTCK:
     - Hệ thống vận hành nghiệp vụ nội bộ (A-HOS)
     - Hệ thống giao dịch chuyên nghiệp (A-Premium Trading)
     - Hệ thống giao dịch Web (A-Web Trading)
     - Hệ thống giao dịch trên thiết bị di động (A-Mobile Trading)

Thông tin chi tiết

Chúng tôi có những thứ mà bạn cần!


Customer Care

Luôn tôn trọng và giữ uy tín với khách hàng.

Stable, Performace

Hệ thống ổn định và hiệu năng xử lý cao

Up To Date

Hệ thống cập nhật và nâng cấp định kỳ để phù hợp với thị trường

Work Smart, Work Hard

Làm việc bằng tinh thần nhiệt huyết và hăng say!

Dịch vụ dành cho bạn


Maintenance System

Dịch vụ bảo trì hệ thống trọn đời.

Integration System

Dịch vụ tích hợp 1 hoặc nhiều sản phẩm ALTISSS đến hệ thống bên thứ 3

Consultant System

Tư vấn và thiết kế hệ thống giải pháp cho CTCK

API System

Cho phép bên thứ 3 tích hợp và phát triển hệ thống trên nền tảng ALTISSS

Hãy liên lạc đến chúng tôi!


Thật tuyệt vời khi bạn liên hệ chúng tôi để cùng chia sẻ nhiều hơn nữa các dịch vụ, sản phẩm và giải pháp của ALTISSS!

(+84) 975-558-827